Godfried Bomans Orde Misverstanden Bomans-jaartelling Orde-archief Contact
Variaties Muziekstukken

Bill Clifford

CD's

Nieuws Reacties COMlab

GBO-NIEUWS

CONCERTNIEUWS: "DE BOMANTISCHE SALON"

In het kader van de zogenaamde "Boekenweek", die dit jaar als thema "Boek en Muziek" heeft meegekregen, kon een bijeenkomst rond schrijver/componist Godfried Bomans niet ontbreken. Deze vond plaats op 19 maart 2006 in De Gitaarsalon te Enkhuizen.


Binnenkomst met aankondiging...

In het programmma met als titel "De Bomantische Salon" werd ruime aandacht besteed aan de muzikale aspecten van Neerlands bestklinkende auteur. Zo was er voor het eerst Bomansmuziek te horen in gitaarbewerking, en werden zowel Bomans teksten als de Bomans-variaties uitputtend behandeld door Bianca Holst (gastvrouw), Thomas Peperkamp (kapelmeester) en Hero Wouters (grootvizier GBO).


... programma's en Bomantische sfeermuziek.

Bianca's muzikale bewerking van het sprookje "De Vijvervrouw" was een van de vele hoogtepunten van een voor menigeen verrassende, zo niet verbijsterende middag (zie bijvoorbeeld verslag in de bijlage van de Bomanskrant)!


(foto's: Wilhelmien Groot)

Zie over De Gitaarsalon: http://www.recuerdos.nl/Pagina/Gitaarsalon.htm

OUD NIEUWS

De NCRV-televisie zond dit voorjaar twee documentaires uit over Godfried Bomans in de serie "NCRV Dokument" van de hand van Henk van der Horst en Jan Fillekers. In de eerste aflevering (28 april) van "Uitgesproken Godfried" ook even aandacht voor de GBO. Onze grootvizier mocht iets vertellen over ons zendingswerk, waarbij vooral zijn mededeling dat menige GBO-voet bij onze nachtelijke bezoeken tussen deur en deurpost beklemd raakte, de kijkers, dit gezien hun vele reacties, diep schokte (zie pagina Reacties).

Godfried Bomans Orde Misverstanden Bomans-jaartelling Orde-archief Contact
Variaties Muziekstukken

Bill Clifford

CD's

Nieuws Reacties COMlab