Godfried Bomans Orde Misverstanden Bomans-jaartelling Orde-archief Contact
Variaties Muziekstukken

Bill Clifford

CD's

Nieuws Reacties COMlab

REACTIES VAN KRITISCHE VOLGERS

HAN VAN KOERT

13-4-2007

L.S.

Toevalligerwijze kom ik op uw site terecht en lees een en ander over de componist Bomans. Interessant om te lezen, maar ik viel toch even over een fragmentje, ......"met muziek van ene Han van Koert".... U kent, gezien uw uitlating, de componist Han van Koert biet, anders hed u wel een en ander iets anders geformuleerd. Han van Koertywas een Haags componist en kerkmusicus die zijn sporen als componist ruim heeft verdiend. Zijn werken waren uitzonderlijk van kwaliteit. Voor de Nederlandse volksmuziek heeft hij veel betekend, getuige zijn bijdragen hieraan. Hij was werkzaam als organist en dirigent van de St. Anthonius Abtkerk te Scheveningen en als schoolmuziekdocent aan een school te Den Haag. Zijn compositiies, hij schreef veel orgel- en koorwerken, prijken nog steeds op het repertoire van diverse koren en organisten. Als u de moeite neemt om wat zoekwerk te verrichten op de sites van Amerikaanse muz\iekuitgevers, dan zult u zijn naam vaak tegenkomen. Han van Koert en Godfried Bomans hebben elkaar overigens gekend. Ik heb als aankomend collega musicus indertijd veel met Han van Koert gesproken en hij vertelde mij dat hij Bomans goed kende.
Wat betreft mijn idee over de muziek van Bomans, hoe hoog ik zijn boeken ook schat, dat doe ik niet met de muziek op deze site. Het is allemaal erg ongestuurd, geeft een duidelijk tekort aan kennis van het muziekmetier weer, zowel klanktechnisch als notatietechnisch, vooral dat laatste lijkt helemaal nergens op. Dat neemt niet mijn bewondering weg voor de schrijver Bomans. Ook hier telt "Schoenmaker blijf bij je leest"! Ik vond toch dat ik u dit even moest melden.

Hartelijke groeten

Frits Haaze

Musicus

22-5-2007

Beste Mijnheer Haaze,

Hartelijk dank voor uw reactie. Inderdaad was Han van Koert, zoals u scherp opmerkte, ons (nog) niet bekend, en uw informatie wordt dan ook dankbaar in ontvangst genomen.

Graag zouden wij, indien u daar geen bezwaar tegen heeft, uw reactie op de website plaatsen. Dit ondanks dat we, samen met Godfried Bomans waarschijnlijk, wat anders tegen het "muziekmetier" aankijken... Hopelijk heeft u daar begrip voor.

Met vriendelijke groet,

Hero Wouters

22-5-2007

Geachte heer Tuimelhout

Uiteraard heb ik geen bezwaar tegen het plaatsen van mijn reactie op uw site. Dat u anders tegen het muziekmetier aankijkt is uw goed recht. Dat ik als componist, organist en koordirigent daar een professionelere kijk op hebt zult u mij eveneens niet kwalijk nemen. Belangrijk is dat er zowel aan Godfried Bomans als aan Han van Koert aandacht besteed blijft worden.

Met vriendelijke groeten

Frits Haaze

GEDENKTEKEN

15-12-2006

Marc Spierings
m.spierings@planet.nl

Geachte Orde,

vol genoegen las ik uw berichten op de GBG-site. U roert een aardig mondje, uitgezonderd de mededeling dat het kunnen schaken 'verstrekt' tot aanbeveling. Dat gaat te ver, wilt u wel aannemen, u kunt volstaan met strekken.

Krachtig onderschrijf ik uw voorstel, de maan tot eeuwigdurend gedenkteken van de Grote Bo te maken. Ik stipuleer hier echter gaarne, dat u zich beperkt tot die dagen, dat Bo vol is. Het lijkt mij niet passend een voortdurend wassend en afnemend monument te hebben voor een Geest die, naar u zult beamen, volledig was. Bo staat er naar mijn mening alleen mooi bij, als Hij vol is. Anders niet.

Uw kenschetsing van het GBG als een slappe bende gaat mij niet ver genoeg. Het is veel erger. Er zijn geen woorden voor. Mijn stem breekt. Ik sluit af.

Met gevoelens van diepe hoogachting,
vale et ama valde,

Marc Spierings

Geachte Broeder in Bomans,

Met het schaamrood op onze Ordelijke kaken moeten wij bekennen, in het geheel geen acht te hebben geslagen op het aan- en af-nemende karakter van ons Bomans-monument. Weliswaar wijst het maanlijkse wassen op een reine inborst, maar dat de Grote Bo bij wijle onzichtbaar wordt stemt inderdaad tot nadenken. Zelfs de opbeurende gedachte dat de Werken bij verherlezing iedere keer weer, als een nieuwe maan dus, voor ons geestesoog verrijzen troost hier ruimschoots onvoldoende. Kortom: het is crisis.

Het is natuurlijk wel aardig dat het Genootschap zelfs aan het niveau van een dergelijk dieptepunt niet geraken kan, maar intussen zijn wij er weer mooi mee. De gevolgen van een en ander zijn ver, verstrekkend.

U desondanks dankend voor Uw verhelderende bijdrage, dewelke zelfs ter site zal worden opgenomen, verblijven wij,
in Bomantische Broederschap,

Hero Wouters, grootvizier.

ZEDENVERWILDERING IN LIMBURG

9 september 2005

Cocky Diepeveen
c.diepeveen@tiscali.nl

Geachte heer, mevrouw,
toevallig zat ik gisterenavond een oude videoband te bekijken en verscheen er ineens een tv-programma met allemaal stukjes van Godfried Bomans, ik heb ontzettend zitten genieten.
De eerste keer dat ik hem gezien heb heeft plaatsgevonden in 1967/68 te Noordwijkerhout alwaar ik in opleiding was voor b-verpleegkundige.
De heer Bomans gaf daar een conference waar hij o.a. vertelde over zijn enige keer dat het naar het limburgse vertrok, per trein, om aldaar carnaval te gaan vieren. Het geheel is me al die jaren zo sterk bijgebleven omdat ik werkelijk in een deuk heb gelegen als toen nog jong meisje.
Hij vertelde dat hij verkleed ging als druiventros en onderweg in de trein stuk voor stuk alle druiven had opgeblazen totdat hij een mooie volle tros was geworden, maar toen hij klaar was kwam hij voor een groot probleem te staan, hij moest nl. plotseling gebruik maken van het toilet en kon met het opgeblazen pak niet door de deur komen! De manier waarop Bomans dit vertelde, op de manier hem zo eigen zo plastisch, laat mij nog altijd na al die jaren ontzettend lachen. De voor mij bijkomende humor is dat ik sinds vele jaren nu zelf woonachtig ben in het limburgse.
Hopelijk neemt u het mij niet kwalijk dat ik op deze manier even lucht heb willen geven aan mijn gevoel via uw site.
Met vriendelijke groet van een groot Bomans fan wens ik u nog een fijne avond toe, Cocky Diepeveen. Sittard

Beste Cocky Diepeveen;

Dat is inderdaad een fantastisch verhaal! Als u het nog eens wilt nalezen: het heet "Carnaval in Kleef", verscheen in de bundel "Noten kraken" en daarna natuurlijk ook in de "Werken" (deel 4). Ik hoop alleen dat u niet teleurgesteld bent over zijn reisdoel: hij mikte niet op Limburg maar op Arnhem.... hetgeen Kleef werd door zijn klemzitten.
Dit wil niet zeggen dat Bomans niet met liefde over Limburg en de Limburgers geschreven heeft- een titel als "Zedenverwildering in Limburg" (verschenen in "Nagelaten werk 2: Thomas Robert Spoon, verhalen en schetsen") spreekt voor zich.
In de hoop u eens te mogen ontmoeten op een bijeenkomst van het Godfried Bomans Genootschap,

Hero Wouters
Grootvizier Godfried Bomans Orde

Beste Hero Wouters,

hartelijk dank voor uw reactie op mijn e-mail. Zo zie je maar weer dat in de loop der jaren een verhaal een geheel eigen leven gaat leiden in onze gedachten.
Ik ga op zoek naar het door u opgegeven werk van Godfried Bomans om nog eens dubbel na te genieten .
Kan ik op uw site vinden wanneer en waar de bijeenkomsten van het Bomans Genootschap plaats vinden?
Het zou een leuke en fijne ervaring zijn die eens mee te mogen maken.
Nogmaals dank en vriendelijke groeten uit het zuiden, van een rasechte haagse, die hier ooit terecht is gekomen en het hier nog steeds erg mooi vind,

Cocky Diepeveen

Beste Cocky Diepeveen;

De website van het Godfried Bomans Genootschap is www.bomans.demon.nl, hierop informatie over lidmaatschap en bijeenkomsten. Vriendelijke groeten van een geboren Hagenaar, die het in het barre Noorden zeer naar zijn zin heeft.

Hero Wouters

CONFERENTIE Cd's

11 augustus

Jan Devroe
devroe.advocaten@skynet.be

Ik zoek naar Cd's met opnamen van conferenties of toespraken van Bomans.
Zijn er enkel Cd's in de handel met de muziek van Bomans? Vorige zondag was hij bij ons nog te horen op de radio en zijn optredens in de jaren 50 in Leuven destijds waarin hij de gevulde aula tot verrukking bracht blijven nog altijd bij. Benieuwd of er nog iets te vinden is en hartelijk dank. Jan Devroe, Beatrijslaan 46, 2050 Antwerpen.

Beste mijnheer Devroe;

Er is een cd in de handel met hoogtepunten uit het radio-programma "Kopstukken", bestelnummer 7243 - 8 -54871 -2-5 (EMI,1996). Aan bestelnummers van op cd uitgebrachte lp's kan ik u helaas niet helpen. Deze cd's kunt u wellicht via het internet vinden, mogelijk dat bol.com hier uitkomst kan bieden.

Met vriendelijke groet,

Hero Wouters

RAARLEMS DAGBLAD

5 juli 2005

Marius Jaspers
marijas@planet.nl

Op mijn website het Raarlems Dagklad (http://raarlemsdagklad.web-log.nl) doe ik op 5 juli verslag van een vondst in het schoolarchief. Wellicht belieft het u als Bomans-adepten er kennis van te nemen.

Vriendelijke groet,

Marius Jaspers

GUIDO GEZELLE

17 juni 2005

Bart Vandekerkhove
bart.vandekerkhove@versateladsl.be

geachte,
ik ben op zoek naar partituren (allerlei componisten) met teksten van Guido Gezelle. Door te surfen op het internet kwam ik op uw site terecht. Heeft Godfried Bomans ooit gedichten van Guido Gezelle op muziek gezet. Zo ja, dewelke en waar zijn die uitgegeven (of evt. te bestellen).
uitkijkend naar uw antwoord.
met vriendelijke groeten,
Bart

Beste Bart v.d. Kerkhove;

De enige Bomans-compositie die iets met Gezelle uitstaande heeft is zijn "Salve Regina", dat je naar ik aanneem op onze GBO-site hebt beluisterd. De tekst is van Thomas van Celano, en op het manuscript heeft Bomans de aantekening "prachtig vertaald door Guido Gezelle" geplaatst. Maar deze vertaling heeft hij jammer genoeg niet gebruikt, net zo min als gedichten van Gezelle zelfbij andere composities.
Ik moet je dus helaas teleurstellen.

Met vriendelijke groet,

Hero Wouters

LIDMAATSCHAP BOMANS GENOOTSCHAP

7 april 2005

George Breman
besure@planet.nl

Geachte dames en heren,

Gaarne verzoek ik u mij omgaand te berichten hoe ik lid kan worden van het "Godfried Bomans Genootschap".

B.v.d. en m.vr. gr.,

George Breman.

Geachte mijnheer Breman;

Dan bent u bij ons, als Godfried Bomans Orde, aan het verkeerde adres. U kunt het Godfried Bomans Genootschap als volgt bereiken:
wleersum@zeelandnet.nl

Hoogachtend,
dr. W. Tuimelhout,
kleinvizier GBO

SPAANSE BESTELLINGEN

4 april 2005
Geachte dames en heren,

Gaarne zou ik van u willen weten hoe en waar ik het volgende materiaal zou kunnen bestellen: CD (svp geen LP) van Sonneveld + Bomans 1963. En 2 Cd's “Kopstukken” EMI 1996
Mijn adres:

Tjerk Westerterp,
Carretera del Fuerte, 16
31013 ARTICA (Navarra).Spanje.
Tel: 00 34 948 140198
E.e.a. kan via banktransferentie worden afgewikkeld. Ik zie uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Tjerk Westerterp.

Beste mijnheer Westerterp;

Het is helaas niet mogelijk om via ons andere cd's te bestellen dan de cd "De Godfried Bomans Orde".
Het bestelnummer van de "Kopstukken"-cd is 7243 - 8 -54871 -2-5 (EMI,1996). Aan het bestelnummer van een cd met het Sonneveld-interview kan ik U helaas niet helpen. Deze cd's zult u moeten bestellen via het internet, mogelijk dat bol.com hier uitkomst kan bieden.

Cd's met beeldmateriaal zijn op dit moment (nog) niet in de handel, maar wij blijven aandringen.

Met vriendelijke groet,

Hero Wouters

ROZE OLIFANTEN IN ROTTERDAM

29 maart 2005
Achtbare Grootvizier,

Graag ontvang ik informatie over een werkplaats van uw orde in de buurt van Rotterdam waar ik ter zijner tijd kan aankloppen. De reden is dat ik vanavond een roze olifant heb ontmoet.

met vriendelijke groet

A.N Molenaar (13vB)

Geachte A.N.Molenaar;

Allereerst van harte gefeliciteerd met Uw rijpe leeftijd. Volgens Uw opgave moet U zo onderhand de 105 behoorlijk naderen, zo niet triomfantelijk gepasseerd zijn. Nu weten wij allen vanuit de reportage van de Grote Godfried met als titel "De Honderdjarige" (Elsevier, 12 januari 1946, Werken deel 5 blz.37, inderdaad, wij houden dat soort dingen bij) dat des te hoger de leeftijd, des te meer geslinger aan de rekstok. En dat komt goed uit, omdat onze "werkplaatsen" zoals U ze belieft aan te duiden niet plaatsgebonden zijn doch zich, bij voorkeur des nachts, sluipend door het land bewegen. De mogelijkheid dat Rotterdam hierbij wordt aangedaan willen wij overigens niet uitsluiten.

Nog lastiger echter maakt U het ons met Uw, wetenschappelijk overigens zeer interessante, mededeling betreffende het ontmoeten van een roze olifant. De vraag rijst op: is hier drankmisbruik in het spel? Wij weten hier redelijk wat van omdat onze zendingsarbeid de inname van grote hoeveelheden rode wijn met zich meebrengt.

Tot mijn grote spijt moet ik U mededelen dat Bomans nooit iets over Roze Olifanten geschreven heeft, en het valt dan ook te betwijfelen of wij, indien U in levende lijve een dergelijke ontmoeting hebt moeten doorstaan, veel voor U kunnen betekenen. Mocht U door de botsing met het ondier zo in de war geraakt zijn dat U Uw leeftijd foutief hebt ingeschat, dan lijkt ons het raadplegen van een ter zake kundig medicus geen overbodige luxe!

Van harte beterschap,

namense de GBO
dr. Willem Tuimelhout,

kleinvizier.

Achtbare Kleinvizier,

Dank voor uw alleraardigste reactie. Ik moet U zeggen dat ik tamelijk in de war moet zijn geweest. Mijn leeftijd is inderdaad 45nB en niet 13vB. De kronkel nietwaar zit 'm in de sterftedag, maar dat had U inmiddels wel begrepen.

Ik heb wel een oudoom uit 13vB. Deze heeft ook tamelijk lang gestudeerd - zo'n 38 jaar - en woonde rond 10nB eveneens in de Spinhuissteeg en wel in dat zelfde kamertje met dat kleine Wc'tje. Het kamertje kostte toen Hfl 5,70 per maand.

Waarom mijn olifant roze was is mij ook een raadsel, ik refereerde vanzelfsprekend aan de blauwe draak, de zilveren zeemeeuw en de witte olifant (kopstukken: Vrouw torpedeert sterk verhaal). Het zij zo.

Het verheugd mij zeer dat zoveel losbollerij van mijn kant door U toch minzaam ter harte wordt genomen. Het zal U dan ook bijzonder plezieren dat ik niettemin in blakende gezondheid en opperste gelukzaligheid verkeer.

met vrindelijke groet
A.N. Molenaar
picovizier

MISSIE-WERK IN BRABANT

28 maart 2005
Hoi !

Ik heb op de TV gehoord dat jij wel eens midden in de nacht aanbelt om met een borrel over Bomans te praten. Wel... Ik was 2 jaar toen hij stief, dus ik ken hem nauwelijks of eigenlijk ken ik hem niet.

Maar ik ben wel zeer filosofisch ingesteld en hou van een fles wijn. En als de wijn op is (zoals nu) zou ik het helemaal niet erg vinden als iemand langs komt om met mij een borrel te drinken en te filosoferen als diegene de wijn (doe dan maar twee) zelf meebrengt.... LOL

met vriendelijke groetjes,

Ronald Blijlevens te Rijen (Noord Brabant)
jonah@planet.nl

Beste mijnheer Blijlevens;

De afgelopen week met een bestelwagen vol wijnflessen van een onbekend merk Rijen/Noord-Brabant doorkruist. Bij 15 adressen aangebeld, waarbij 3 maal voet gekneust. U niet aangetroffen, met als enig voordeel dat ook Jonah, Naomy en Tymoh rustig konden blijven slapen.
Een volgende poging zal pas in het najaar kunnen plaatsvinden, daar nu eerst de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en Drenthe aan de beurt zijn. Hopen U dan te treffen.

In afwachting,

dr. W Tuimelhout,
kleinvizier.

O maar ik woon op de doornbos nummer 16. En door mij krijgt u geen gekneusde voet. En zolang we niet te hard praten en mijn vrouw en kinderen niet wakker worden protesteert de rest ook niet.

Enne Tymoh is nog niet geboren. Dat is eind mei pas.

Godfried Bomans Orde Misverstanden Bomans-jaartelling Orde-archief Contact
Variaties Muziekstukken

Bill Clifford

CD's

Nieuws Reacties COMlab