Godfried Bomans Orde Misverstanden Bomans-jaartelling Orde-archief Contact
Variaties Muziekstukken

Bill Clifford

CD's

Nieuws Reacties COMlab

DE BOMANS-JAARTELLING

De Egyptenaren leven nu in het jaar 6241, de Joden in 5765, de Maya’s in 5124, de Boeddhisten in 2549, de Christenen in 2005, de Islamieten in 1425, volgens aanhangers van de Franse Revolutie is het nu het jaar 213 en over de Chinezen zullen we het maar helemaal niet hebben. Dit alles schept natuurlijk een volstrekt overbodige mondiale verwarring, waaraan met ijzeren tucht hoognodig paal en perk gesteld dient te worden. Daarom zijn bij edict van de Bomans Orde alle bestaande jaarrekeningen en kalenders vanaf heden vervangen door Bomans-jaren, waarbij wij natuurlijk uitgaand van het geboorte-jaar van de enige persoon, die tot nog toe voor de gehele wereldcultuur van beslissend belang geweest is.

Dus: het Christelijke jaar 1900 is nu 13 voor Bomans (vB), 1913 wordt het jaar 0, 200 is 87 na Bomans (nB) en wij beleven momenteel in volle overtuiging het jaar 92 nB. Men vraagt zich wel eens af: hoe had het met de wereld gemoeten als de GBO er niet geweest was?!

Belangrijke data Godfried Bomans
Belangrijke data Jan Mul

BELANGRIJKE DATA GODFRIED BOMANS

13 vB 1900 n Chr
05 vB 1908 Huwelijk J. B. Bomans en A.J.O.Reynart
02 vB 1911 Geboorte Jan Mul (20 september)
00 --- 1913 Geboorte Godfried Jan Arnold Bomans (2 maart)
13 nB 1926 Leerling Trinitatis Lyceum
19 nB 1932 Bloed en Liefde
20 nB 1933 Student te Amsterdam
21 nB 1934 Salve, Regina (luister hier). Muziek voor studentenrevue Bitterballen, tekst Ysbrand Hiddes Galema (waarschijnlijk verloren gegaan).
24 nB 1937 Memoires of Gedenkschriften van Mr. Pieter Bas
25 nB 1938 Frühlingslied, Geburts-Ode
26 nB 1939 Ooievaarslied. Student te Nijmegen
28 nB 1941 Verloving met Pietsie Verscheure. Erik of het klein Insektenboek
29 nB 1942 Driekoningenlied
30 nB 1943 Ik ken een klein, klein Eden. Verhuizing naar Haarlem. Mul en Paap corresponderend lid der Rijnlandse Academie
32 nB 1945 Lentelied. Kerkelijk huwelijk met Gertrud Maria Verscheure. Eerste Pa Pinkelman-strip.
34 nB 1947 Kopstukken.
35 nB 1948 De Avonturen van Bill Clifford uitgegeven
36 nB 1949 Oprichting sociëteit Teisterbant
37 nB 1950 Een halve eeuw Trappistenleven.
38 nB 1951 Riskante ballonvlucht
40 nB 1953 Eerste verblijf te Rome.
41 nB 1954 Ernst en humor in mijmeringen van Godfried Bomans, Avro-radioserie. Tweede verblijf te Rome.
43 nB 1956 Oprichting Harlem Branch Dickens Fellowship
46 nB 1959 Kopstukken, KRO-radioserie.
47 nB 1960 Geboorte Eva Bomans
49 nB 1962 Plaatje met Wim Sonneveld waarop Abendglühen.
50 nB 1963 Presentatie Grand Gala du Disque (het “been van Marleen”) Hou je aan je woord, Avro-radioserie (later ook televisie).
51 nB 1964 Première Bill Clifford van Jan Mul en Godfried Bomans
54 nB 1967 Gevraagd, NCRV-televisie. Wereldreis voor NCRV-televisie.
57 nB 1970 Televisieprogramma's over Rome en Heilige Land. Bomans in Triplo (NCRV)
58 nB 1971 Een Hollander ontdekt Vlaanderen, BRT-televisie. Verblijf te Rottumerplaat (Avro en Vara-radio). Overlijden Godfried Bomans (22 december) en Jan Mul (30 december)
59 nB 1972 Dickens, waar zijn uw spoken? Oprichting Godfried Bomans Genootschap
80 nB 1993 De Bomans-Variaties.
83 nB 1996 Eerste twee delen van de Werken uitgebracht.
84 nB 1997 De Muziekstukken (supplement van GBG op Werken). Eerste her-uitvoering liederen.
86 nB 1999 Zevende en afsluitende deel Werken.
87 nB 2000 Oprichting Godfried Bomans Orde
90 nB 2003 Gedeelte Bill Clifford weer hoorbaar.
91 nB 2004 Deze GBO-website opgezet ter ondersteuning van ons zendingwerk.
92 nB 2005 Twee-delige documentaire Uitgesproken Godfried, NCRV-televisie.

BELANGRIJKE DATA JAN MUL

Vriend van Bomans, componist. Zie ook De Terugkeer van Bill Clifford.

02 vB 1911 Geboorte Jan Mul (20 september)
15 nB 1928 Sonatine 1
20 nB 1933 Eerste uitvoering compositie Mul (Missa Causa Nostra Laetitia)
25 nB 1938 Egmont onthalst tekst van P.C.Hooft (Nederlandse Historiën)
28 nB 1941 Compositie op verloving van Godfried en Pietsie
29 nB 1942 Jan Mul, Albert de Klerk en Herman Strategier verenigen zich tot de “tres pueri”, genaamd naar de drie jongeren in de leeuwenkuil in Boek Daniël: Sadrach, Mesach en Abednego. Ze waren alledrie leerling van Hendrik Andriessen en schrijven de aan hem opgedragen Missa Trium Puerorum wanneer deze tijdens de oorlog als gijzelaar is geïnterneerd.
30 nB 1943 Wouter Paap ontmoet Mul, Bomans en Prenen. Mul en Paap worden corresponderend lid der Rijnlandse Academie
37 nB 1950 Liederen met een Pruik op
39 nB 1952 Jan Mul: Felicitatie op H.A. (Hendrik Andriessen wordt 60 jaar). Galant Kwartet (sopraan, fluit, cello, piano), op teksten van Christian Felix Weisse, Gottfried August Bürger en Harry Prenen
40 nB 1953 Première De Varkenshoeder van Jan Mul en Harry Prenen
44 nB 1957 Sinfonietta (sonate voor piano, 1940, voor het Nederlands Ballet)
45 nB 1958 Francois Villon van zijn leermeester Sem Dresden bewerkt en voltooid voor het Holland Festival. Filmmuziek voor Fanfare (Bert Haanstra)

48 nB 1961 Muziek voor de film De Zaak M.P. (Haanstra)
51 nB 1964 Première opera Bill Clifford van Jan Mul en Godfried Bomans
52 nB 1965 Ik, Jan Mul
58 nB 1971 Cantate “L’ homme désarmé”. Overlijden Jan Mul op 30 december, 8 dagen na Godfried Bomans
87 nB 2000 Oprichting Godfried Bomans Orde
90 nB 2003 Gedeelte Bill Clifford weer hoorbaar.

DE OPERA’S VAN JAN MUL

De Varkenshoeder, komische opera in drie bedrijven naar een sprookje van Hans Andersen, libretto H.L.Prenen. Eerste opzet 26 nB, uitwerking en première 26 juni 40 nB. Bekroond door de Johan Wagenaar Stichting.
4 Zangstemmen (tenor, mezzo, bas en bariton), 1 spreekrol, koor (sopranen en alten). Orkest: fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet, trombone en klein strijkorkest. Hoewel de zangers zich soms rechtstreeks tot het publiek wenden is de opera volgens Mul “beslist geen Wagenaar”.

François Villon, opera van Sem Dresden, orkestratie en voltooiing Jan Mul. Première Holland Festival 45 nB.

Bill Clifford, komische opera in twee taferelen, slechts losjes gebaseerd op het gelijknamige boek, libretto Godfried Bomans. In opdracht van Technische Hogeschool Twente, première 5 oktober 51 nB te Hengelo.
5 Zangstemmen (sopraan, mezzo-sopraan, bariton, tenor, bas), koor van 4 tenoren en 4 bassen waaronder 1 der zangrollen. Orkest: 2 fluiten (piccolo's), 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten, 3 hoorns, 2 trompetten, 2 trombones, pauken, 2 slagwerkers, strijkorkest (1ste en 2de violen, altviolen, celli en contrabassen).

Jan Mul droeg werk op aan:

Sem Dresden 1934
G. van Niekerk 1935
De echtgenote van de componist 1940
Godfried Bomans en Pietsie Verscheure 1941
Fiep Meyer 1942
Frans Amelsvoort, Piet Høurmann & koor Bossche Kathedraal 1942
Mevrouw T.Andriessen-Anschütz et al 1942
Hendrik Andriessen 1942, 1953
Jean Antonietti 1952
De Verenigde Zangers te Eindhoven, Frits van Vlerken en A. van Gennip 1952
Wouter Paap 1956
J. Dresden-Dhont 1956
J.Babeliowski 1956
G.Prenen-Biermann 1956
D.Hollestelle 1956
Guus Hoekman 1962, 1969
Gerda en Gabriel Smit 1962
Hommage à George Auric 1965
Victor Legley 1965
In memoriam Huib Ahans, Pieter Mul en Klaas Mul 1967
Jolande ( of Jolanda) Gruys 1968
Lydia Eiselin et al 1968
Mevrouw Adrienne van Vriesland-Canivez et al 1969

Godfried Bomans Orde Misverstanden Bomans-jaartelling Orde-archief Contact
Variaties Muziekstukken

Bill Clifford

CD's

Nieuws Reacties COMlab