Godfried Bomans Orde Misverstanden Bomans-jaartelling Orde-archief Contact
Variaties Muziekstukken

Bill Clifford

CD's

Nieuws Reacties COMlab

MISVERSTANDEN OVER GODFRIED BOMANS


GEDEELTE VAN EEN TOESPRAAK

van onze Grootvizier broeder Wouters tot de leden van het Godfried Bomans Genootschap te Haarlem op 12 april 90 nB (2003 nChr)

Wat weten de Hollanders nu eigenlijk van Bomans? Vrijwel niets!!
Ja, dat komt aan broeders en zusters! Voor wie het oog stram gevestigd houdt op het geheven vaandel waarin de naam van de grote Bomans geschreven staat, het geblazoent banier waarmee Zijn edel gedachtengoed over de aardbol wordt meegedragen, is duidelijk dat hier een taak voor ons is weggelegd. Want laten we eerlijk zijn, broeders en zusters: zal de wereldgemeenschap der volkeren ooit volkomen voor het geloof in de grote Bomans gewonnen kunnen worden door de tweejaarlijkse bijeenkomsten van het Godfried Bomans Genootschap in een mager provinciestadje als Haarlem? Ons lijkt van niet.

Ons, dat zijn de mannenbroeders en vrouwenzusters van de enige ware Godfried Bomans Orde. Die allemaal gehard zijn door nachtenlang door het land te toeren, op zoek naar een plek waar het licht nog brand. Om daar aan te bellen, en te komen tot een goed gesprek over de grote Bomans met daarin ook ruimte voor gepaste luim en scherts. Tochten waarbij reeds menige broeder- danwel zuster-voet tussen voordeur en voordeurpost bekneld is geraakt en ook de aangeboden wijn niet altijd van de beste kwaliteit was. Om deze tegenslagen malen wij niet; wat is een voet dan wel een slechte afdronk, vergeleken met het grote werk dat voor ons ligt? Wij offeren, indien noodzakelijk, met onbekommerd gemoed lichaamsdelen smaakpapillen op om de gehele mensheid het licht van de grote Bomans te doen zien. Dat soort meiden en knapen hebben we in de Bomans Orde, het is maar dat U het weet.

Waarom is de GBO zo ongelooflijk hard nodig? Omdat, ondanks het feit dat het Genootschap al tientallen jaren bestaat, dit nog altijd geen duidelijkheid heeft kunnen scheppen in een aantal dringende kwesties. Zo gaan de leden van Uw clubje er bijvoorbeeld klakkeloos van uit dat Bomans geboren is te Den Haag. Ho ho, dat kan zo maar niet! U maakt zich er wel erg gemakkelijk van af!

Houden wij een willekeurige burger op straat staande (ikzelf prefereer jonge blonde burgeressen doch dit terzijde) en heeft deze persoon al überhaupt van Bomans gehoord (wat vaak niet het geval is), dan stellen wij de vraag: Waar is Bomans geboren? Het antwoord zal altijd maar dan ook altijd luiden: Haarlem. En heeft de stem des Volks ongelijk? De Orde meent van niet Ten eerste heeft de Grote Bo zèlf in zijn geschriften immer Haarlem genoemd, en dit zou natuurlijk al ruim voldoende moeten zijn. Maar denk ook eens aan de verwarring, die geschapen wordt door het hanteren door volgelingen van Bomans van andere feiten dan degene die de leidsman zelf aangeeft! Worden we daar gelukkig van? Voelen we ons begenadigde betweters indien wij ons permitteren om Bomans zelf te corrigeren? Neen, broeders en zusters, dit zijn de ware gelovigen niet!

Het is tijd om op fundamentalistische, dat wil gewoon zeggen: duidelijke wijze aan deze dwalingen een eind te maken. Tegen de gevoelens des volks en Bomans tezamen kan een pietluttig verklarinkje van een ambtenaartje van de Burgerlijke Stand nooit opgewassen zijn. Schoon schip! Weg ermee! Simpele, heldere afspraken! Dus: Godfried Bomans is, precies in het jaar 0, geboren te Haarlem. Noteert U dat even.

En nu we toch bezig zijn: waar is de Meester overleden? Hoor ik daar Haarlem zeggen? Foei, mijne dames en heren, U leert niet snel! Neemt U nu maar van ons allen aan, dat Godfried Bomans is overleden door zijn ontberingen op Rottummerplaat! Ook hier spreken wij weer van een door ons volk doorvoeld feit, waaraan wij ons maar hebben aan te passen. Dus, om aan deze walgelijke misverstanden een definitief eind te breien: Bomans is geboren te Haarlem en overleden op Rottummerplaat in het jaar 58 nB.

(...)

Terwijl wij onze doortimmerde liturgie voorlopig niet aan Uw Genootschap willen opdringen, verbaast het ons toch fronsend dat Uw bijeenkomsten niet worden opgeluisterd door het zingen van enige passende door de grote Bomans zelf gecomponeerde liederen, terwijl Uw voorganger daarenboven gedurende de dienst geen pijp rookt. Hoe noodzakelijk toch is onze Orde!

Ook elders laat U pijnlijke taken liggen, iets waar de Gemeente Haarlem overigens ook een handje van heeft. Wij noemen hier, beschaamd, het nog steeds ontbreken van een Bomans Beeld, bij voorkeur op degelijk uitgevoerde marmeren sokkel Het is toch te bont dat de Gemeente Haarlem niets voor haar grootste zoon doet, terwijl haar Grote Markt wèl ontsierd mag worden met een knullig standbeeldje voor de uitvinder der boekdrukkunst, de heer Gütenberg uit Mainz!

Maar nu blijkt heel fijntjes het verschil tussen Genootschap en Orde: Wij roepen namelijk hierbij de Maan uit tot Internationaal Bomansmonument, dit niet alleen omdat de maan regelmatig fraai verlicht is maar juist ook omdat zij door Hemzelve zo uitvoerig bélicht is ("Naar de Maan" W VII:39, "Wat moeten wij op de maan? Is zij bereikbaar?" W V:254, "Voetstappen op de Maan" W IV:818) waarbij als voordelig en reiskostenbesparend argument mag gelden dat zij overal vanaf de aarde en bovendien soms op klaarheldere dag kan worden waargenomen. Kijkt U vanavond gerust, de bezichtiging is gratis, ook als U geen lid bent van de Godfried Bomans Orde. Zet Uw handen op Oud-Hollandse wijze in Uw zij en merk dan bedachtzaam op:

Godfried staat er weer mooi bij, vanavond!”

(...)

Ik groet U allen met opgeheven dij,
Uw Grootvizier

Godfried Bomans Orde Misverstanden Bomans-jaartelling Orde-archief Contact
Variaties Muziekstukken

Bill Clifford

CD's

Nieuws Reacties COMlab